Storings- en klachtenprocedure

Om u nog beter en sneller van dienst te kunnen zijn kunt u uw klacht of storing via onze site melden. Hiervoor kunt u het storings- en klachtenformulier invullen.

Als deze melding apparatuur betreft, geef dan aan welke apparatuur (type en merk) en in welke ruimte deze zich bevindt. Geef ook aan of de apparatuur onder garantie of binnen een servicecontract valt. Pas als alle gegevens (die gemarkeerd zijn met een *) zijn ingevuld, wordt de klacht of storing in behandeling genomen. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking!

Hecla Professional staat open voor klachten. Graag moedigen wij onze klanten aan om sneller de dialoog met Hecla Professional aan te gaan als er sprake is van ontevredenheid of een klacht. 

Indien de klant niet gelijk tot een passende oplossing kan komen met de contactpersoon, wordt er een onderzoek gestart met als doel de klacht alsnog op te lossen. Dezelfde dag wordt er een bevestiging gestuurd dat uw klacht ontvangen is. Deze bevestiging vermeldt tevens de grond van de klacht e.a. gerelateerde klachteninformatie.

Hecla Professional houdt klanten op de hoogte van de voortgang van de klacht en geeft een reële indicatie van de tijd die nodig zal zijn om de klant een oplossing aan te dragen. Oplossingen, vooraf aangedragen door onze klanten, zullen tevens meegenomen worden bij de eindbepaling.

De snelheid en kwaliteit m.b.t. het oplossen van een klacht heeft binnen onze organisatie een hoge prioriteit. Binnen Hecla Professional is dan ook één persoon eindverantwoordelijk voor de afhandeling van klachten en ontevredenheden van onze klanten.

Verantwoordelijke klachtenafhandeling binnen Hecla Professional;

W.T. Slütter
Lintelerweg 40, 7556 PD Hengelo
helmich.slutter@hecla.nl
074-2480800

Bij hem kunnen onze klanten terecht voor vragen en/of opmerkingen gedurende de behandeling van de klacht. Hij is tevens degene die het onderzoek instelt en een oplossing aandraagt voor hetprobleem.

Doorgaans zal het onderzoek tussen de 5 en de 10 werkdagen duren, waarna een passende oplossing aangeboden wordt. Van deze oplossing ontvangt de klant tevens een schriftelijke bevestiging.

Na twee weken neemt Hecla Professional contact op met de klant om na te gaan of deze tevreden is met de afhandeling van de klacht en de geboden oplossing. Indien er niet tot een bevredigende oplossing is gekomen, dan komt klacht terecht bij de interne klachtencommissie van Hecla Professional. Deze interne klachtencommissie bestaat uit:

- De voorzitter W.T. Slütter
- Een deskundige op het gebied van de deelmarkt m.b.t. de klacht
- De contactpersoon van de klant in kwestie
- De manager van deze contactpersoon

De klachtencommissie zal informatie inwinnen over de inhoud van de klacht door middel van hoor en wederhoor tussen de klant en Hecla Professional. Binnen 10 werkdagen neemt de klachtencommissie een beslissing inzake de klacht. Een (alternatieve) oplossing wordt aangedragen.