Goede verstaanbaarheid voor slechthorenden

Veel slechthorenden hebben nooit gehoord van een ringleidingsysteem en hebben daarom geen idee van de hulp die een ringleidingsysteem kan bieden bij hun handicap. In een lawaaiige omgeving vinden we het allemaal moeilijk om anderen te horen, laat staan te verstaan. Maar voor een drager van een gehoorapparaat, is dit haast onmogelijk.

Een ringleidingsysteem maakt 't voor de slechthorende mogelijk om naar één geluidsbron te luisteren zonder last te hebben van achtergrondgeluid. Hierdoor creëert men een betere spraakverstaanbaarheid. Spraakverstaanbaarheid is namelijk grotendeels afhankelijk van de verhouding tussen het geluid dat men wenst te horen en het storende geluid op de achtergrond.

Hoe werkt 't?

De meeste hoorapparaten hebben een zogenaamde M- en T-stand, andere zelfs een MT-stand. De M- (microfoon) stand is bedoeld voor 'normaal' luisteren, de ontvangst van geluid via de lucht middels de ingebouwde microfoon in het hoorapparaat. De T- (telecoil) stand is voor de ontvangst van geluid middels de inductiespoel in het hoorapparaat.Een ringleidingsysteem bestaat uit een stroomsturende versterker en een lus. De versterker kan aangesloten worden op een geluidsbron, zoals TV of radio, een geluidsinstallatie of een microfoon. Het versterkt dit ingangssignaal en stuurt het uit in de vorm van een stroom door de lus. De lus zelf bestaat uit een draad rondom de ruimte. Wanneer de stroom door de lus loopt, wordt er een magnetisch veld gecreëerd in deze ruimte. Als een slechthorende zijn hoorapparaat schakelt in de T-stand, ontvangt de inductiespoel de fluctuaties in het magnetisch veld en zet het om in een wisselstroom. Dit wordt dan weer omgezet in geluid. Het magnetisch veld binnen de lus is sterk genoeg om het voor de slechthorende mogelijk te maken om vrij door de ruimte te lopen en steeds te kunnen luisteren naar een comfortabel geluidsniveau. Misschien is wel het grootste voordeel dat het geluid ontvangen wordt in een pure, onvervormde vorm, niet beïnvloed door de afstand tussen de luisteraar en de geluidsbron, niet door achtergrondgeluid in de ruimte.

Waar wordt een ringleidingsysteem gebruikt?

Ringleidingsystemen beginnen steeds meer hun plaats te vinden in openbare ruimtes. Er wordt steeds meer aandacht besteed aan ringleidingsystemen in publieksruimten (kerken, theaters, aula's en recreatiezalen), maar ook in kleine vergaderruimten en instructielokalen, bij particulieren en eveneens bij informatiebalies en loketten, arbeidsplaatsen, scholen, bioscopen, gemeentehuizen, musea, etc.
De overheid wordt zich steeds meer bewust van het groeiende aantal slechthorenden en dus ook van de groeiende behoefte aan ringleidingsystemen in alle ruimtes waarin slechthorenden komen, overal dus!

Welke ringleidingversterker heb ik nodig?

Het type ringleidingversterker is meestal afhankelijk van de omtrek van de lus, in de meeste gevallen de grootte van de ruimte. Daarnaast zijn er nog een aantal andere zaken waar rekening mee gehouden moet worden.  

Voor meer informatie over ringleidingsystemen kunt u het informatieformulier invullen of contact opnemen met onze verkoopafdeling verkoop@hecla.nl of per telefoon op  074 – 24 80 800