Geen discussie over mogelijk..

Een vergadering of discussie heeft als doestelling om te komen tot een gemeenschappelijke visie, mening of oplossing. Het voeren van een goede discussie met meerdere deelnemers is al een uitdaging op zich. In een ruimte met meer dan 20 deelnemers is het al moeilijk om goed verstaanbaar te zijn. Maar ook in een ruimte met minder deelnemers zijn er stoorelementen denkbaar, zoals hinderlijk achtergrondgeluid of galm.

Een complete verbouwing is niet nodig

Met een vergader- of discussiesysteem kan de spraakverstaanbaarheid worden geoptimaliseerd, zodat de deelnemers zich kunnen concentreren op de inhoud van de discussie.

Optimale verstaanbaarheid in elke mogelijke ruimte

Zonder stemverheffing van de sprekers wordt het spraakniveau boven een storend achtergrondgeruis getild. In een kleinere ruimte kan dat door kleine luidsprekers in de microfoonposten bij elke deelnemer te plaatsen en het geluid decentraal te verspreiden. In een grote ruimte moeten ook extra luidsprekers worden geplaatst. Heeft de ruimte weinig demping, harde wanden, parketvloer, veel glas, dan voldoen traditionele typen minder goed. Zuilluidsprekers kunnen daar het geluid precies projecteren waar u het hebben wilt, bij uw trommelvlies.

Integrale digitale geluidsopname mogelijkheid

Tijdens een discussie wordt er te veel gezegd om allemaal te onthouden of direct op te schrijven. Het is dan gewenst de discussie op te nemen, zodat deze op een later moment kan worden uitgewerkt. Het signaal uit het vergader- en discussiesysteem kan daarvoor worden gebruikt. Als de vergadering digitaal wordt opgeslagen, heeft u geen problemen meer met tapes met een te korte speelduur. De opname kan op elke PC in kantoor worden uitgewerkt en gearchiveerd.

Hecla Professional levert u een vergader- en discussiesysteem op maat. Geen discussie over mogelijk!

Voor meer informatie over discussiesystemen kunt u het informatieformulier invullen of contact opnemen met onze verkoopafdeling verkoop@hecla.nl of per telefoon op  074 – 24 80 800